Undervisning

Jeg underviser i både pianospill, musikkteori og komposisjon i mitt hjem på Stabekk (Gamle Drammensvei 10B) like ved Stabekk videregående skole og Lysaker grunnskole. Jeg underviser også over nettet via Skype eller Facetime!

Piano

Selv er jeg utdannet som «klassisk» musiker og dette feltet er mitt spesialområde. Likevel strekker mine musikalske interesser seg utover stort sett alle musikksjangre og jeg har ingen grenser for hva slags musikk som kan stå i fokus (klassisk, pop, rock, jazz, R&B,)

Jeg tilbyr undervisning for alle aldersgrupper fra barn på rundt 5 år til personer i pensjonsalder. Husk at det aldri er for sent å begynne å spille et instrument! Med riktig framgangsmåte kan alle lære seg å spille. Det at man må begynne tidlig er bare en myte.

I min undervisning vektlegger jeg særlig nytten av å bevisstgjøre hva man gjør, samt bruke mange innfallsvinkler på veien mot å bli en bedre musiker. I denne prosessen har jeg utviklet opplegg for å trene tekniske klaverferdigheter, musikalsk hukommelse, notelesing /besifring og gehør. Jeg er også en sterk tilhenger av å tilrettelegge undervisningen på bakgrunn av elevens ulike ønsker, behov og utfordringer fremfor å «tvinge» elevene inn i samme opplegg. Vi er forskjellige som mennesker noe som krever pedagogisk tilpasning.

Jeg underviser også i klassisk stilimprovisasjon, og har erfaring med dette gjennom bruk av historiske kilder. Her benytter jeg meg blandt annet av pedagogisk materiale som ble utvikle på musikkonservatoriene i Napoli på 1700-tallet. Der ble det utviklet øvelser med navn "Partimento" som hadde den hensikt å trene små barn til å kunne improvisere ved klaveret.


Musikkteori og komposisjon

Jeg har spesialkompetanse innenfor undervisning av musikkteori fra mastergradstudiet ved Norges Musikkhøgskole (anvendt musikkteori) og underviser i følgende disipliner

Elementær musikkteori

Innebærer generell kunnskap om musikk og noter (notenavn, intervaller, akkorder, tonearter, rytme).

Harmonilære

Læren om hvordan akkorder er bygget, samt hvordan de fungerer i musikk. Her benyttes øvelser i å skrive og spille akkordprogresjoner, samt analyser av musikk etter elevens interesse.

(Stikkord: akkordprogresjoner, firstemmig-sats, trinnanalyse, funksjonsharmonikk, harmonisk analyse, grunnbass, generalbass, Schenker-analyse, Partimento)

Kontrapunkt

Læren om hvordan man lager to eller flere melodier som låter fint samtidig.

(Stikkord: Cantus Firmus, artskontrapunkt, Fux, J.S Bach, canon, fuge)

Formlære

Læren om hvordan musikk organiseres fra små motiver og fraser til hele komposisjoner

(Stikkord: motiv, frase, setning og periode, vers & refreng, ABA form, sonatesats, rondo, minuet, scherzo, osv.)

Instrumentasjon og orkestrering

Læren om hvordan de ulike orkesterinstrumentene fungerer og hvordan disse kan kombineres.

Komposisjon

Undervisning i hvordan å lage egne komposisjoner basert på en teoretisk forankring i emnene nevnt over, samt analyser av relevant musikklitteratur innenfor elevens interessefelt. 

Pris

60 min = 450kr

45 min =375kr

30 min =300kr

Prisen gjelder for én til én undervisning, og alle kan få en gratis prøvetime =)

Jeg kan tilby faste timer (ukentlig eller annenhver uke på samme dag og tidspunkt, noe som er best om man ønsker kontinuitet og fremgang). Det er også mulig med timer som blir planlagt fortløpende for deg som har en uforutsigbar ukeplan.

Ved undervisning i musikkteori og komposisjon kan flere undervises samtidig i små grupper noe som vil gi redusert pris per person. I en gruppe på to personer vil prisen per 60 min bli 300kr per person, og i en gruppe på tre blir det 250 per person. I en gruppe på fire eller flere blir det 200kr pr person.

Om du har noen spørsmål, eller vil avtale en time kan du ente ringe eller sende meg en E-post

Tlf: 40488184

E-post: haakon.storing@gmail.com

Pianolærer Bærum, Pianolærer Stabekk, Pianoundervisning Bærum, Pianoundervisning Stabekk, Musikkteori undervisning, Komposisjons undervisning, Harmonilære, Kontrapunkt, Formlære, Komposisjon, pianotimer bærum, pianotimer stabekk, 
Kontaktinfo:

Tlf: 40488184

E-post: haakon.storing@gmail.com

Adresse: Gamle drammensvei 10B, 1369, Stabekk